Jak radiace z Fukušimy
vyvolala paniku na internetu

Download the most recent version of Adobe Flash Player. (Get Adobe Flash player)
www.webnode.cz

Komentáře

Radioaktivní mrak znepokojuje celý svět

Když 11. března 2011 došlo v jaderné elektrárně Fukušima k havárii, zaznamenal komunitní projekt Webnode enormní nárůst registrací blogů a nových komentářů ohledně nebezpečné situace v Japonsku:

  • přenos dat na serverech se zvýšil 2x oproti dennímu průměru
  • intenzita nových zpráv na webech uživatelů vzrostla 3x
  • uživatelé poslali přes 650 000 komentářů

Zajímal nás vliv pohybu radioaktivního mraku na šíření zpráv přes Facebook a Twitter. Začali jsme sledovat celosvětový zájem internetových uživatelů o katastrofu v Japonsku a průběh shrnuli do infografiky.

500 milionů zpráv o katastrofě ve Fukušimě

Přes 500 000 000 zpráv o radioaktivitě z Fukušimy během 1 měsíce určilo mikroblogovací síť Twitter za nejvhodnější zdroj pro sledování dat ze sociálních sítí. Pomocí Google Realtime jsme monitorovali aktuální tweety z celého světa podle slov Fukushima, Radioaktivní mrak apod.

Data k pohybu mraku a intenzitě radioaktivity v ovzduší jsme získali od rakouského Centrálního úřadu pro meteorologii a geodynamiku. Dr. Gerhard Wotawa situaci komentuje:

“Obrázky ukazují rozšíření mraku z jaderné elektrárny Fukušima Daiichi v průběhu jednotlivých dní od havárie. Odhadována byla stálá emise jódu 131 do atmosféry až do výšky 250 m. Díky snížení této emise po 25. březnu 2011 se nemusíme obávat, že by došlo k vážnějším dopadům na zdraví.”

Pohyb mraku a internetová komunikace zemí

Postup mraku dle očekávání zvyšuje aktivitu na sociálních sítích. Intenzita tweetů dramaticky roste, jakmile se radioaktivní mrak blíží k danému státu nebo je přímo nad ním. Nejvíce je to patrné u Severní Ameriky a Evropy, kde je internet dostupný všem obyvatelům.

Malý zájem Afriky o celé dění z pohledu sociálních sítí je zřejmě způsoben nízkou dostupností internetového připojení. Stejně tak Kuba, kterou radioaktivní oblačnost zasáhla silněji, projevila na internetu slabý společenský zájem.

Míru paniky ovlivňují média i vyspělost státu

Srovnání rozvojových a vyspělých zemí celého světa z pohledu intenzity komunikace na internetu odhaluje velké rozdíly v úrovni:

  • vzdělání obyvatel
  • informovanosti občanů dané země
  • dostupnosti komunikačních technologií a internetu

Současný trend sdělovacích prostředků dokáže vyvolat paniku obyvatel na úrovni jednotlivých států i celého světa. Čím více informací, tím větší strach lidé mají. V tomto případě k panice mohl přispět nedostatek včasných informací z oficiálních zdrojů a přehnané neoficiální zprávy.

Důležité události kolem Fukušimy

11. března 2011 - Zemětřesení stupně 9.0 udeřilo na pobřeží Japonska a vyvolalo tsunami s vlnami až do výšky 37,9 metrů. (více)
11. března 2011 - 177 milionů zpráv na Twitteru oproti dennímu průměru 140 milionů tweetů. (více)
12. března 2011 - Exploze v jaderné elektrárně Fukušima. (více)
12. března 2011 - Zaregistrováno 572 000 nových Twitter účtů. Průměrný počet za poslední měsíc je 460 000 nových účtů denně. (více)
15. března 2011 - Německo odstavuje 7 jaderných bloků a chystá se prověřit bezpečnost všech 17 jaderných elektráren. (více)
18. března 2011 - Radioaktivní mrak z Japonska dorazil k západnímu pobřeží USA. (více)
23. března 2011 - Radioaktivní mrak dorazil do Evropy. (více, více)
23. března 2011 - Fukušima se stává nejdražší přírodní katastrofou v historii. Škody dosahují 309 miliard dolarů (Hurikán Katrina nadělal škody za 81 miliard dolarů). (více, více)
5. dubna 2011 - Radioaktivní voda z Fukušimy se vypouští do Pacifického oceánu. (více)
6. dubna 2011 - Twitter používá už 277 559 946 uživatelů. (více

 

Autoři

Vít Vrba
CEO a zakladatel Webnode.cz.
Webnode je on-line nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek zdarma. Spuštěn byl v roce 2008 a v současnosti má 30 milionů unikátních návštěvníků měsíčně.
Twitter kontakt: @vitvrba

Dr. Gerhard Wotawa, M.A.
Centrální úřad pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG). Oddělení pro data, metody a modelování. ZAMG byl založen v roce 1851 a je národní meteorologickou službou v Rakousku.

Prohlášení

Kdokoliv může článek volně kopírovat, šířit a upravovat pod podmínkou uvedení jména autora a odkazu na původní zdroj www.socialnianalyzy.org.